Your Talent Agency sources, recruits, and relocates international tech talent so your teams hit their milestones, your investors stay happy, and you blast your company into the f*cking stratosphere.

© 2022. All rights reserved.

How to benefit from hiring a recruitment agency?

Recruiting tech talent is a challenge. And as the demand for tech workers increases in this strong economy, the competition for top talent will only get tougher. But there are ways to make it easier. As a recruitment agency who has helped companies find and hire international talent, we know that there are highly skilled people also outside of the Netherlands.

IND

Als je buitenlandse medewerkers naar Nederland wil halen, zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden.

  1. Zorg ervoor dat je alle benodigde vergunningen en toestemmingen hebt. Je moet bijvoorbeeld een tewerkstellingsvergunning aanvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) om buitenlandse medewerkers in Nederland te kunnen aannemen.

  2. Zorg voor goede arbeidsomstandigheden. Je moet ervoor zorgen dat de buitenlandse medewerkers dezelfde rechten krijgen als de Nederlandse medewerkers.

  3. Zorg dat je de lokale wetten en regelgeving volgt. Je moet ervoor zorgen dat je de lokale wetten en regels volgt wanneer je buitenlandse medewerkers aanneemt.

  4. Zorg voor een goede communicatie. Zorg ervoor dat alle communicatie duidelijk en begrijpelijk is voor de buitenlandse medewerkers.

  5. Zorg ervoor dat je de buitenlandse medewerkers goed begeleidt. Het is belangrijk dat je ervoor zorgt dat je de buitenlandse medewerkers goed begeleidt zodat ze zich thuis en productief voelen in hun nieuwe omgeving.

Werken in Nederland, wat regelen?

Werken in Nederland is een uitdaging voor veel buitenlandse werknemers. Er zijn een aantal dingen waar je rekening mee moet houden als je van plan bent om in Nederland te gaan werken.

Allereerst moet je een vergunning aanvragen om in Nederland te mogen werken en je moet ook een arbeidsovereenkomst met je werkgever hebben. Daarnaast zijn er ook regels en wetten waar je je aan moet houden als je in Nederland werkt, zoals werktijden en arbeidsvoorwaarden. Je zult ook een Nederlands bankrekeningnummer moeten hebben om salaris te kunnen ontvangen. Tot slot is het belangrijk om je te verdiepen in de Nederlandse cultuur.

De volgende stap is om je aan te melden bij de Nederlandse Belastingdienst en je te laten registreren bij het UWV. Dit is een overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor het regelen van sociale zekerheid, zoals werkloosheidsuitkeringen, WW-uitkeringen en ziektekostenverzekeringen. Je zult ook een verblijfsvergunning moeten aanvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Hierna moet je een arbeidsovereenkomst met je werkgever tekenen. Als je al deze stappen hebt genomen, ben je klaar om in Nederland aan het werk te gaan.

Wat is IND?

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is een overheidsorganisatie die onderdeel uitmaakt van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De IND heeft als taak om te beoordelen of mensen die naar Nederland willen komen of inwoners van Nederland willen worden, aan de Nederlandse immigratiewetten voldoen. De IND verleent vergunningen aan buitenlanders die naar Nederland willen komen, zoals verblijfsvergunningen, werkvergunningen en visums. De IND beoordeelt ook aanvragen voor Nederlanderschap.

Waarom als werkgever aanmelden voor IND?

Als werkgever aanmelden bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) geeft bedrijven de mogelijkheid om werknemers uit het buitenland aan te trekken om hun personeelsbestand te versterken. Het aanmelden bij de IND helpt bedrijven bij het verkrijgen van een werkvergunning voor hun buitenlandse werknemers. Dit vergemakkelijkt het proces van het aantrekken van buitenlandse werknemers en stelt bedrijven in staat om de beste kandidaten te selecteren om hun bedrijf te versterken.

De IND stelt werkgevers in staat om geschikte buitenlandse werknemers te werven om te voldoen aan hun arbeidsbehoeften. Door aan te melden als sponsor bij de IND, krijgen werkgevers toegang tot een breed scala aan buitenlandse werknemers.

Dit biedt hen de mogelijkheid om de juiste mensen te selecteren voor de juiste functies binnen hun organisatie. Bovendien kunnen werkgevers hun sponsoringstaken uitbreiden door andere verantwoordelijkheden te accepteren, zoals het informeren van de IND over de verblijfstatus van buitenlandse werknemers en hun achtergronden.

Meer weten waarom je je als sponsor moet aanmelden voor IND? Lees hier onze blog “5 Reasons why your Scaleup should become a recognized sponsor at the IND”